BENVIDA

Ola a tod@s!

Nesta nova aventura na rede, irei reflexando todos aqueles aspectos relacionados co mundo da educación Física .

" Disfrutamos movéndonos" é a primeira pedra dun proxecto onde as novas tecnoloxías estarán presentes nas sesións de Educación Física. Nel, reflexarei as nosas experiencias nas distintas unidades didácticas que traballaremos ao longo do curso, fotografías, vídeos,etc...

Un saúdo e benvidos a " Disfrutamos movéndonos".

jueves, 27 de octubre de 2011

A IMPORTANCIA DAS NORMAS NAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

 
O NOSO TABOLEIRO DE NORMAS
 
Desde a área de Educación Física do mesmo xeito que desde o resto das áreas ,ademais de buscar os obxectivos específicos e propios de cada unha delas, débese contribuír á formación integral do alumnado, buscando que estes se convertan en mellores persoas e mellores cidadáns os cales, poderán contribuír nun futuro na creación dunha sociedade mellor.

Para esta formación integral da que fago mención existen diferentes vías, aspectos, métodos, elementos transversais, competencias,etc, que se deben ir traballando día a día, ao longo dos cursos. Un aspecto clave para a citada finalidade, son as normas, xerais ou como neste caso, específicas da área de educación física.

Moitos alumn@s carecen do sentido de respecto ás normas, xa que están afeitos a facer o que lles place, sen ningún tipo de restrición. Por iso, é importante que desde temperá idade fágaselles consciente da importancia das regras, das normas, da súa constitución e respecto.
En concreto, no ámbito da actividade física e o deporte son moi importantes as regras e o respecto ás mesmas, algo que sen dúbida educa e forma a todo aquel que se asocia ao devandito ámbito. Pero ademais diso, é importante a existencia dunhas normas da área, da clase, que desde o principio de curso aprendan a respectar. Normas que favorezan a organización, normas de conduta, de utilización de material, das instalacións,etc... a través das cales, fagámoslles conscientes da súa importancia e da súa necesidade, xa que ao contrario do que poden chegar a pensar, non están orientadas a privarlles da súa liberdade, senón a un mellor funcionamento das clases, maior aproveitamento das instalacións e material e en definitiva, a unha mellor convivencia e respecto mutuo.
 
Sería interesante que desde o inicio de curso fágaselles conscientes das mesmas e de que son un elemento máis a avaliar. Na primeira sesión do curso débense dar a coñecer, colocándoas posteriormente nun lugar visible do ximnasio ou aula. As normas adoitan elaborarse desde cada departamento, pero sempre cun carácter aberto. É importante sometelas a debate co alumnado, para que as comprendan, valórenas, podendo incluír algunhas novas, modificar e mesmo suprimir algunha das existentes. Os alumn@s deben entendelas non como prohibicións, senón como medidas necesarias e útiles para, como citamos anteriormente, unha mellor convivencia e vida en sociedade.


No hay comentarios:

Publicar un comentario